Bartoszewski

51Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 roku w przeciętnej katolickiej rodzinie, mieszkającej w Warszawie. Fakt, że urodził się w wolnej Polsce i uczęszczał do polskiej szkoły był dla jego rodziców ważny i radosny. Mieszkali w mieszkaniu służbowym, a Władysław bawił się tylko z żydowskimi dziećmi. Nie chodził do szkoły podstawowej, nauki pobierał w domu u zatrudnionej korepetytorki. W 1930 roku zdał egzamin do prywatnego Gimnazjum katolickiego. Już w tym czasie spotkał się z radami polityczno-moralnymi. W rodzinie panowała atmosfera szacunku dla innych, nie było uprzedzeń narodowych, czy wyznaniowych. Kiedy zaczął uczęszczać do Gimnazjum zaczęły się awantury antyżydowskie. Bartoszewski nie mógł tego zrozumieć, przecież dotychczas żydowskie dzieci, były jego głównymi towarzyszami zabaw. Władysław po uzyskaniu tzw. „małej matury”, przeniósł się do liceum, gdzie wykłady prowadzili wybitni nauczyciele. Bartoszewski był prawdziwym wielbicielem książek, poświęcał im cały swój wolny czas rezygnując ze spotkań z kolegami, rozrywek czy sportu. Władysław Bartoszewski przechodził długi okres kwarantanny przedkonspiracyjny. Jako były więzień figurował w kartotece gestapo i trzeba było przekonać się czy Niemcy nie sprawdzają go. W tym czasie czytał tajną prasę tj. „Biuletyn Informacyjny” czy „Rzeczpospolita Polska”. Pewnego dnia Hanna Czaki przyniosła mu broszurę „W Piekle” wydana przez Front Odrodzenia Polski. Bartoszewski zaangażował się wówczas w działalność organizacji katolickiej i niepodległościowej. Został zaprzysiężony w sierpniu 1942 roku i przyjął pseudonim Teofil. Przydzielono go do pracy przy dwóch referenta. Zajmowały się one analizą życia politycznego w Podziemiu i działaniami organizacji konspiracyjnych. W roku 1942 Bieńkowski zaproponował mu współpracę w przebudowie komórki więziennej, która zajmowała się aresztowaniami działaczy politycznych. Cała działalność konspiracyjna i współpraca z Armią Krajową przyczyniły się do uzyskania przez Bartoszewskiego stopnia porucznika, który otrzymał w 1948 roku. Wstępując do AK złożył przysięgę zobowiązującą do walki o suwerenność i niepodległość Polski.