Dlaczego stworzenia sa różne

141Ewolucja polega na nabywaniu cech, które pomagają przetrwać, ale wiele ptaków jest tak barwnych, że drapieżniki mogą wypatrzyć je na kilometry, zatem istnieją stworzenia, które wręcz aż proszą się, by zostać zjedzone. Do utrzymania się przy życiu ogon pawia jest mu zbędny, a nawet przeszkadza. Zwraca uwagę drapieżników i spowalnia ucieczkę. Kreacjoniści tłumaczyli to krótko: „tak Bóg stworzył pawia”, ale ewolucjoniści zastanawiają się, jak dobór naturalny mógł wykształcić cechę, która bardziej przeszkadza zwierzęciu. Problem ten zagrażał całej teorii Darwina. Skoro przeżywają najlepiej przystosowani, pawie powinny dawno wymrzeć. Jednak ewolucja to nie samo przetrwanie, ale coś jeszcze – seks. Darwin odkrył, że żeński mózg odgrywa kluczową rolę w rozwoju. Samice ptaków wolą partnerów z barwnymi piórami i efektownymi ogonami. Ponieważ atrakcyjne samce miały większe powodzenie u samic, miały więcej potomstwa. Po wielu pokoleniach barwniejsze szaty upowszechniły się w całej populacji, a niepozorne ptaki wymarły. Tylko samce z najlepszymi genami są dość silne, by wyhodować najefektowniejszy ogon. Przodkowie wielorybów przekształcili przednie odnóża w płetwy, ale strąciły tez tylne kończyny. Odpowiedzią jest ciernik: część ma tylne kończyny. W środowisku bez pstrągów niektóre cierniki strąciły tylne kończyny. To dostarcza wskazówek na temat dziejów wielorybów, zatem poszukuje się genów, odpowiedzialnych za znikanie tylnych kończyn. Odpowiedzialne jest za to DNA, które czasami włącza odpowiedzialny za wykształcenie się kończyn, a czasem go włącza. To samo, co zdarzyło się ciernikom mogło zdarzyć się wielorybom. Odkrycie regulatorów, które wyłączają jeden gen pokazują, jak jeden gatunek przekształca się w inny. Wyjaśnia to także, dlaczego geny zwierząt są tak podobne. Tym, co je różni, to ich rozmieszczenie. Badania wskazują, że ewolucja mogła przebiegać znacznie szybciej niż przypuszczano. Wszystkie założenia teorii Darwina znalazły potwierdzenie w naukowych dowodach. Dowody te są tak miażdżące, że teoria uznawana jest za niekwestionowany fakt. Prawdziwym cudem jest to, że podstawowe prawa natury pozwoliły stworzyć taki nadzwyczajny i różnorodny świat i to, że umyśl ludzki jest zdolny do zrozumienia podstawowych naukowych prawd o tym, jak się tu pojawiliśmy.