Niszcząca erupcja

111W lodzie widoczne są Male pęcherzyki powietrza, w których zawarte są informacje o klimacie, jaki panował, gdy zamarzała woda. Wysokość temperatur globalnych ocenia się na podstawie grubości warstw lodu. Znaleźć też można informacje o zjawiskach naturalnych, które naukowcy potrafią odczytać. Zatem próbki lodu zawierają informacje o zmianach zachodzących na przestrzeni tysięcy lat. Badania dowiodły, że na przestrzeni 100 tyś. lat, ani wcześniej, ani później nie wystąpiło tak wysokie stężenie siarczanów w lodzie, co wskazuje na jakąś katastrofę naturalną, a tak olbrzymia ilość kwasu siarkowego może pochodzić tylko z potężnej erupcji wulkanu. Potężne erupcje wytwarzają potężne ilości gazów, m.in. siarczanów, które w powietrzu zmieniają się w kwas siarkowy. Ilość siarczanu w lodzie wskazuje, że tamten wybuch był kilkaset razy większy od potężnego wybuchu wulkanu Pinatubo, jaki miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Musiała być to potężna katastrofa, przerastająca nasze wyobrażenie. Zauważono, że starsza próbka ma większą gęstość, dlatego jest w stanie utrzymać w sobie więcej gazów, a siła wybuchu zależy od zawartości gazów w magmie. Wyrzucone pyły pokryły obszar dziesięciokrotnie większy od Kalifornii, a do atmosfery przedostały się 2 mld ton kwasu siarkowego. Była to największa erupcja wulkanu w historii człowieka rozumnego. Wiadomo, ze wszystko w pobliżu wulkanu musiało ulec zagładzie. Obecnie ludzie są w stanie przewidzieć erupcje wulkanów i zaalarmować odpowiednie służby. Wtedy człowiek nie Mia takiej możliwości, a opadający popiół niesie zagładę wszystkiemu na czym osiądzie. Szacuje się, że chmura pyłu musiała wtedy pokryć obszar 4 mln km kwadratowych. Na Indie opadła piętnastocentymetrowa warstwa popiołu. Pierwsze zagrożenie to trudności z oddychaniem. Osiadły pyl zanieczyścił środowisko, a z nim wszystko, potrzebne pradawnym ludziom do życia. Skażeniu ulęgła także woda. Opad takiej ilości popiołu spowodował wyginięcie niemal całej roślinności. Popiół pokrył ogromny obszar w ciągu kilku dni.

Cenny kamień

101Większość narzędzi z czasów po wybuchu Toby pochodzi z obsydianu, pochodzących z terenów zamieszkałych przez inne grupy. Obsydian jest wskazówką, że po erupcji super wulkanu ludzie zaczęli pokonywać duże odległości w poszukiwaniu rzadkiego kamienia, co wcale nie było łatwym zadaniem. Podróżowanie przez Afrykę, w której było mnóstwo dzikich zwierząt było ogromnym wyzwaniem. Na pewno musieli przechodzić przez terytoria innych grup. Zatem musieli ich unikać, albo nawiązywać przyjazne stosunki. By docierać do coraz odleglejszych źródeł obsydianu ludzie musieli nawiązywać kontakty z innymi grupami. Obsydian to magma, która wydostała się na powierzchnię, gdy wulkan się uaktywnił. Aby mógł powstać, magma musi się bardzo szybko schłodzić, co zapobiega tworzeniu się kryształków. Jego wartość zależy tez od składu chemicznego magmy i warunków przebywania w ziemi. Narzędzia wytwarzane z obsydianu musiały być bardzo pomocne w przetrwaniu wulkanicznej zimy, ale jednocześnie nauczono się porozumiewania z innymi grupami ludzi. Wulkaniczna zima, jaka nastała po wybuchu Toby wyniszczyła roślinność na całej planecie. To mogło zdziesiątkować populację ludzi, jednak niektórzy przeżyli, a znany nam świat stworzyli ich potomkowie. Genetycy potrafią prześledzić przemieszczanie się pradawnych ludzi, porównując DNA ludzi z różnych zakątków świata. Populacja, w której jest największe genetyczne zróżnicowanie jest populacją pierwotną. Rejonem o największym zróżnicowaniu genetycznym, skąd najprawdopodobniej pochodzi człowiek współczesny jest Afryka Wschodnia. Między sąsiadami z tej samej wioski różnice w DNA mogą być większe, niż między mieszkańcem południowo wschodniej Azji i północnej Europy. Wielu naukowców sądzi, że cala populacja ludzi wywodzi się od zaledwie kilkutysięcznej grupy, zamieszkującą Afrykę Wschodnią 60 tyś. lat temu, jednak odkrycia archeologiczne wskazują, ze dziesiątki tysięcy lat wcześniej całą planetę zamieszkiwało milion ludzi, zatem coś musiało spowodować wyginięcie na najbardziej zaludnionych obszarach.