Ewolucja

151Ewolucjoniści twierdzą, że wszystkie duże stworzenia, żyjące dzisiaj na lądzie, wraz z nami pochodzą od ryb, które wyszły z wody, ale jeżeli jakieś ryby stały się zwierzętami lądowymi, to trzeba na to znaleźć dowód. Wszelkie znalezione skamieniałości opowiadają historię naszej przeszłości. Istoty żywe stopniowo ewoluują w nowe gatunki, ale szczegóły naszych dziejów są mniej doskonale. Pojawiają się luki, brakujące ogniwa, które rzucają wątpliwości na teorię Darwina. Możliwe, że brakujące skamieniałości istnieją, tylko nie znaleźliśmy ich jeszcze, a może Darwin się mylił? Gdy tworzył on swoją teorię, luki w paleontologii były ogromne. Niewiele wiedziano o ewolucji człowieka, nie było żadnych szczątków kopalnych hominidów, a kopalne ptaki pojawiały się w skalach z nikąd. Nie było również dowodów, że ryby mogą wypełzać z wody, by chodzić po lądzie. Jeśli teoria miałaby się potwierdzić, naukowcy powinni znaleźć brakujące jej ogniwa, czyli przejściowe zwierzęta, które dowiedzą, że ewolucja odbywała się krok po kroku. Badacze mają narzędzia do zbadania największej zagadki: jak jeden gatunek zmienia się w inny. Pierwsze tropy pojawiły się wraz z odkryciem struktury DNA, które przechowuje genetyczne instrukcje dla budowy życia, przekazując je z pokolenia na pokolenie. To one określają kolor oczu, wzrost i wszystko, przez co jesteśmy sobą. Geny mówią embrionowi, czym ma się stać. Mówią one naukowcom, dlaczego jedna istota przekształciła się w inną w ciągu milionów lat w inną. Odkryto, że zmieniając jeden gen można uzyskać różnice w budowie ciała. Naukowcy zbierają zwierzęta w celu przeprowadzenia eksperymentów. W laboratoryjnych warunkach zapładnia się jaja, a następnie wszczepia odpowiedni odcinek DNA. Jedną mała zmianą genetyczną przerobiono jednokomorowe serce żachwy na dwukomorowe, które funkcjonuje poprawnie. Jednak czym innym są samorzutne zmiany genetyczne w przyrodzie. Wszystkie zwierzęta, także ludzie mają na to sposób. By przekazać przepis na życie z jednego pokolenia na następne organizm musi skopiować swoje DNA, ale nie jest to robione ze 100% decyzją, niekiedy się mylą, a te przypadkowe błędy to kreator nowych gatunków. Gdy zmienia się DNA, zmieniają się geny oraz organizmy. Okazało się, że w dziedzinie genów ludzie niewiele różnią się od innych gatunków. Około 96% naszych genów jest takie samo, jak u szympansów, około 75% genów dzielimy z psami, 1/3 genów żonkili.